De Keerkring verbindt

Basisschool De Keerkring staat in de wijk Revelsant in Emmeloord. Revelsant is een kleurrijke wijk. Mensen uit verschillende bevolkingsgroepen wonen en werken hier met elkaar. Lees verder:

Adresgegevens

OBS De Keerkring
Meteorenstraat 102/104
8303 BB Emmeloord
0527 698880

obsdekeerkring@aves.nl 

Agenda

Privacy

Privacy

OBS De Keerkring vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.

 

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves. http://www.aves.nl/ouders/privacy.html

Facebook