De Keerkring verbindt!

De uitgangspunten van  O.b.s. de Keerkring!

Je mag zijn wie je bent

Als openbare basisschool staat De Keerkring open voor iedereen.

Uw kind groeit op te midden van leeftijdgenootjes en volwassenen met verschillende achtergronden. Wij leren de kinderen om op een respectvolle wijze om te gaan met elkaar, met elkaars opvatting, met elkaars overtuiging en met elkaars eigendommen.

We beschouwen het als onze taak om, samen met de ouders, onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling. Daarom hechten wij aan een goede open communicatie met de ouders.

We streven er naar om de leerlingen een zo stevig mogelijke basis te geven voor hun verdere ontwikkeling.

Na het basisonderwijs hebben de leerlingen van De Keerkring:

- het voor hen hoogst haalbare niveau van lezen, schrijven, spreken en rekenen bereikt
- ruime kennis van de wereld om hen heen
- zich creatief en sociaal ontwikkeld
- een hoge mate van zelfstandigheid bereikt
- een goede kans om het voortgezet onderwijs op hun niveau met goed resultaat te volgen!

Kom zelf maar eens kijken!

 

Fotoalbum