Algemeen

 

De ouders

De school is een plek waar gewerkt wordt door, voor en met leerlingen. Kinderen vinden het fijn als hun vader en/of moeder regelmatig op school komt, om het werk van de leerkrachten en de leerlingen te ondersteunen. De gezamenlijke beleving van de school en het daar gegeven onderwijs draagt bij aan een grotere betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders. Wij stimuleren ouders deel te nemen aan praktische ondersteuning zoals bijvoorbeeld de huiswerk, hoofdluiscontrole,buitenschoolse sportactiviteiten en feesten. Ook kunt u als ouder worden betrokken bij het onderwijsproces en bij schoolreizen en excursies.

 

Informatievoorziening

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders de (ingekorte)schoolkalender/-gids. De gids staat ook volledig op onze website. Voorts verschijnt er, meestal om de week `de Keerkringel`, onze nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verzonden aan de ouders en wordt ook op de website geplaatst. Er worden incidenteel brieven voor de ouders aan de kinderen meegegeven.

Onze website:

www.obsdekeerkring.nl

Het emailadres is

obsdekeerkring@aves.nl

Facebook

Facebook