tussen de middag

Overblijfreglement OBS De keerkring

 •  Regels voor de ouders:
 • Ouders die gebruik willen maken van de overblijfmogelijkheid voor hun kind moeten zich houden aan de volgende afspraken:
 • Als het gaat om structureel  overblijven:
 • Ouders melden hun kind voor het structureel overblijven aan bij een van de overblijfmedewerkers.
 • De kosten ad € 1,50 per keer, te betalen door aanschaf van een 10-strippenkaart ad € 15,00             
 • Ouders geven de overblijfkinderen gezonde voeding mee. 
 •  Als het gaat om incidenteel overblijven :
 • Ouders die hun kind incidenteel willen laten overblijven moeten dit één  dag van tevoren doorgeven aan een van de overblijfmedewerkers.
 • De strippenkaart is geldig voor 5 keer incidenteel overblijven, kost           € 10,00 en is te koop bij de overblijfmedewerkers.
 • Een eenmalig kaartje kost € 2,50
 • Regels voor de overblijfmedewerker(s):
 • De overblijfmedewerker draagt zorg voor een ordelijk en plezierig verloop van het overblijven.
 • De overblijfmedewerker registreert elke dag de kinderen die deelnemen aan het overblijven.
 • De overblijfmedewerker is verantwoordelijk voor de kinderen die overblijven tussen 12.00 en  13.15 uur.
 • De overblijfmedewerker werkt met ten hoogste 12 kinderen.
 • Zijn er naar verwachting meer kinderen dan wordt een tweede overblijfmedewerker ingeschakeld.
 • Regels voor de kinderen :
 • De kinderen houden zich aan de regels die in de school gelden.
 • De overblijfmedewerker heeft de leiding.
 • Overige bepalingen :
 • De verantwoordelijk voor de regeling van het overblijven ligt formeel bij het schoolbestuur, feitelijk bij de overblijfmedewerkers.
 • De directeur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het overblijven.
 • De overblijfkinderen uit groep 1 en 2 worden door de overblijfmedewerker uit hun klas gehaald en begeleid naar de overblijfruimte.
 • Er is regelmatig overleg tussen de overblijfmedewerkers/ directeur over de voortgang.
 • Er is een overzicht van de structureel overblijvende kinderen .
 • Als het gedrag van een kind gedurende langere tijd problemen veroorzaakt binnen de overblijfgroep, worden, na overleg met de ouders, door de directeur maatregelen genomen.
 • Uitsluiting van de overblijfvoorziening is één van de mogelijkheden.
 • Per schooljaar is een budget van ad. € 25,00 beschikbaar voor de aanschaf van overblijfmaterialen. 
 • 1e overblijfmedewerker: Johanna Meijnaar
 • 2e overblijfmedewerker: Ina Wagenvoort 

Facebook

 

Fotoalbum