Wat onze school anders maakt is dat wij vanuit visie werken met projecten. 

In groep 4 t/m 8 gebruiken wij hiervoor de methode Alles-in-1. https://www.alles-in-1.org/ 

Per schooljaar bieden wij vijf projecten aan uit de volgende domeinen; 

 • Aardrijkskunde 
 • Cultuur 
 • Techniek 
 • Geschiedenis 
 • Natuur 

We beginnen in groep 4 met 5 projecten in een vaste volgorde die past bij de fase van ontwikkeling van de kinderen in groep 4. De vijf projecten bieden het gehele groep 4 curriculum voor taal, lezen, wereldoriëntatie en expressie in een logische samenhang en kerndoelendekkend aan. Daarnaast is ook Engels een vast onderdeel.  

 

Het onderwijs in de groepen 5 t/m 8 bevat in totaal 20 projecten en is kerndoel dekkend voor alle vakgebieden behalve rekenen en gym. Het domein en het thema vormen de basis van het project, in elk project worden verbindingen gemaakt naar andere domeinen. Zo ontstaat een natuurlijke, logische herhaling en een rijke context. 

Met Alles-Apart worden taalregels en -afspraken aangeleerd en geoefend. Helder en bondig wordt instructie gegeven en geoefend. In Alles-in-1 Groep 5-8 worden deze regels impliciet en contextrijk herhaald en toegepast. Zo ontstaat weer een logische contextrijke samenhang in leerstof. 

  

Differentiatie 

De zes niveaus van Alles-in-1 Groep 5-8:

 • A – taalzwakke leerling in groep 5
 • B – groep 5
 • C – groep 6
 • D – groep 7
 • E – groep 8
 • F – begaafde leerling in groep 8

 

Binnen Alles-in-1 Groep 4 wordt gewerkt met drie niveaus in de teksten en opdrachten. 

Voor Alles-in-1 Groep 5-8 zijn de onderdelen uitgewerkt op zes niveaus. Deze niveaus zijn binnen één groep probleemloos met en naast elkaar te gebruiken. 

Per kind bepaal je in welk niveau het werkt. De overstap naar een volgend niveau kan op elk moment; dit is niet gebonden aan een schooljaar. 

Door het ruime aanbod van expressie, praktische en onderzoekende opdrachten, kunt u differentiëren in activiteiten en werkvormen. 

De taalinstructielijn Alles-Apart voor groep 5-8 is ook beschikbaar op zes niveaus.