Jaarlijks ontvangt u onze verkorte schoolgids. Hierin vindt u ook de jaarkalender, afspraken en informatie. 

Link schoolgids:

Schoolgids 2022 2023 Uitgebreide versie

Schoolgids 2022 2023 Verkort