Jaarlijks ontvangt u onze verkorte schoolgids. Hierin vindt u ook de jaarkalender, afspraken en informatie. 

Link schoolgids:

Schoolgids 2023 2024 Volledig

Schoolgids 2023 2024 Verkort