Op De Keerkring vinden we het heel belangrijk om een goed contact te hebben met de ouders van de kinderen. Daarom worden de ouders minstens twee keer per jaar uitgenodigd voor een contactmoment op school. Het kan ook zijn, dat de juf of meester op bezoek komt.
De ouders zijn altijd welkom om met de leerkrachten of de directeur te spreken. Hiervoor kan na schooltijd een afspraak worden gemaakt. 

 

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders in de klas van hun kind uitgenodigd. De juf of meester vertelt de ouders dan iets over de groep waar hun kind in zit. De ouders krijgen dan meer informatie over de schoolregels en over praktische zaken, zoals gymkleding en schoenen.
Niet alleen van de kinderen, maar ook van de ouders wordt verwacht dat zij zich respectvol opstellen ten aanzien van de school.