Zo kun je dat zien:  

 

Kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid. 

Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die ze maken ten aanzien van de planning van hun werk.  

 

Kinderen leren door samen te werken. 

Kinderen moeten kunnen samenwerken. De leerkracht zorgt ervoor dat het element van samenwerken in het onderwijs aanbod komt. De Vreedzame School aanpak is daarbij leidend. 

Kinderen kunnen zelfstandig werken. 

Het zelfstandig werken stimuleert de kinderen zelf hun werk te plannen en zelf oplossingen te bedenken voor problemen die ze tegenkomen.   

We leren de kinderen zelfstandig werken door hen taken te geven voor een dagdeel, een dag of een week. Tijdens het uitvoeren van deze taak kunnen de kinderen (vaak) zelf de volgorde bepalen van de verschillende onderdelen. In hun taken kan het voorkomen dat ze kunnen of moeten samenwerken met andere kinderen. De leerkracht begeleidt de uitvoering van de taak en kan kinderen alleen of in kleine groepjes extra helpen.  

Plezier. 

Op onze school streven we ernaar dat de kinderen allereerst met plezier naar school gaan. Dit is de basis van waaruit het kind zich kan ontwikkelen. We proberen dit te bereiken door te werken aan een prettige sfeer, een veilige omgeving en een gevarieerd en uitdagend onderwijsaanbod.  

Verschillen. 

Kinderen hebben verschillende capaciteiten.   

Sommige leerlingen kunnen werk aan dat qua niveau hoger is dan wat de andere leerlingen uit de groep aangeboden krijgen. Deze meerpresterende leerlingen krijgen werk aangeboden dat past bij hun ontwikkeling. Andere kinderen, die problemen in het leerproces ondervinden, krijgen extra zorg en aandacht van de eigen leerkracht en werk, dat past bij hun ontwikkelingsniveau. 

De methode alles-in-1 voorziet in de mogelijkheid dat kinderen per jaargroep de lesstof op drie verschillende niveaus kan volgen.