De Ouderraad (OR)

De Ouderraad doet veel hand- en spandiensten in en voor de kinderen en de school.

De leden van de OR worden door de ouders gekozen.

De OR heeft o.a. als taak:

  • Belangstelling voor de school te kweken bij de ouders
  • De bloei van de school te bevorderen
  • Het mee organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten
  • De school te steunen bij die taken waar dit mogelijk is, zodat
  • een optimale ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd
  • Het ouderfonds beheren

Het ouderfonds

De ouders betalen een ouderbijdrage, die niet wettelijk verplicht is, aan het ouderfonds. Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks aan de ouders gevraagd om activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, sport- en speldagen en ouderavonden te bekostigen.

De ouderbijdrage is € 10, – per kind (per schooljaar).

 

Op de ouder-, informatieochtend verantwoordt de Ouderraad de besteding van deze gelden.

Elk jaar wordt er door de penningmeester op de informatieochtend verteld  waar het geld voor wordt gebruikt. Voor nadere informatie staat hij u graag te woord.

Deelname van ouders aan activiteiten

Voor verschillende activiteiten van de school wordt een beroep gedaan op ouders. Het wordt door de ouderraad, het team en de kinderen bijzonder op prijs gesteld als vaders en moeders meewerken aan deze activiteiten.

Lorem ipsum dolor, sit amet vivamus elit!