Missie en Visie

 

Gastvrije school 

Wij zijn ervan overtuigd dat ouderbetrokkenheid leerprestatie, motivatie en welzijn van kinderen positief beïnvloed.
De Keerkring verbindt!

Zo doen wij dat:

 • Wij doen dat door een ontmoetingsplek te zijn met een openbaar karakter: voor jong en oud, voor alle culturen en levensbeschouwingen.
 • Wij gaan op huisbezoek en vragen ouders te participeren in de klas.
 • Wij organiseren betekenisvolle momenten voor en met ouders op school.
 • Wij zijn nieuwsgierig naar elkaar. We leren van en met elkaar en werken samen met onder andere de peuterspeelzaal.
 • Wij streven samen naar een gezonde schoolomgeving. Wij vinden gezonde voeding en bewegen binnen de school belangrijk.

Kansrijk en Krachtig

Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs betekenisvoller wordt wanneer je inspeelt op actuele gebeurtenissen en de belevingswereld van de kinderen. Wij halen de wereld in de school, zodat de kinderen zich kunnen redden in de maatschappij. 

Zo doen wij dat: 

 • Wij werken thematisch. Elk jaar zijn er vijf schoolthema’s waaraan de kinderen school breed samenwerken.
 • Wij besteden op school veel aandacht aan taal en ontwikkelen onszelf op het gebeid van meertaligheid.
 • Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.
 • Wij bieden kinderen projectmatig na schooltijd een kans om zich te ontwikkelen.

Zelfontplooiing

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kinderen zichzelf kennen en hun eigen keuzes kunnen maken. Wij zetten de behoeften van onze leerlingen centraal.

Zo doen wij dat:

 • Wij doen dat door oog te hebben voor onze kinderen en hen feedback te geven. Wij leren onze kinderen te reflecteren op zichzelf en ze te helpen met de vraag: ‘Wie ben ik?’
 • Wij geven voorrang aan positief gedrag. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ervaren dat ze de moeite waard zijn en creëren een veilige omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen.
 • Wij helpen leerlingen met hun eigen leerproces door hen mede-eigenaar te maken van hun ontwikkeling en door hen een stem te geven.