De Keerkring verbindt! 

 

Wat vinden wij belangrijk? 

Zelfontplooiing 

‘Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat er om dat je beter bent dan gisteren.’ 

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kinderen zichzelf kennen en hun eigen keuzes kunnen maken.  

  • Wij doen dat door kinderen reële feedback te geven.  
  • Wij geven voorrang aan positief gedrag. 

Gastvrije school 

 ‘De beste beweging maak je samen!’  

Wij zijn ervan overtuigd dat de interactie met de omgeving van de kinderen voor een optimale ontwikkeling zorgt.  

  • Ouders en mensen uit de nabije omgeving zijn hierbij een belangrijk speerpunt. Wij gaan op huisbezoek en vragen ouders te participeren in de klas.  
  • De Keerkring is een ontmoetingsplek met een openbare identiteit: voor jong en oud, voor alle culturen en levensbeschouwingen. 
  • Samen streven we naar een gezonde schoolomgeving. 

Dynamisch onderwijs 

 ‘Een kind is geen bouwpakket, het bouwt zichzelf met de blokken die het aangereikt krijgt.’ 

Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs betekenisvoller wordt wanneer je inspeelt op de actuele gebeurtenissen en de belevingswereld van de kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld in de school gehaald moet worden, zodat de kinderen zich kunnen redden in de maatschappij.  

  • Wij werken van groep 1 t/m 8 thematisch met de principes vanuit het Ontwikkelingsgericht onderwijs. 
  • Ontwikkeling zien wij niet als vaststaand proces. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces en hebben een leerkracht nodig om verder te komen in hun ontwikkeling.  
  • Enthousiaste leerkrachten die weten wat ze willen bereiken en geïnteresseerd zijn in de kinderen en in elkaar is voor ons een must. De leerkracht manoeuvreert tussen ‘teacher’ en ‘coach’.