Uw kind aanmelden

Na het eerste (telefonische) contact wordt er een afspraak met de directie gemaakt voor een kennismaking. Ouder(s) en kind worden uitgenodigd voor een oriëntatie-bezoek op school. Dit bezoek bestaat uit een gesprekje en rondleiding. 

U kunt op elk moment in het schooljaar uw kind aanmelden op school. Hiervoor moet u eerst een aanmeldingsformulier invullen. Als blijkt dat uw kind toegelaten kan worden, ontvangt u een inschrijvingsformulier. 

Leerlingen die voor het eerst naar school gaan mogen bij ons altijd eerst een paar keer komen kijken. De leerkracht van groep 1/2 zal met u de data afspreken waarop uw kind komt wennen.  

Link aanmeldformulier:

Aanmeldformulier