De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders ook strafbaar als zij hun kind zonder toestemming van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar thuis houden. Soms kan een kind extra verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Voor deze gevallen zijn duidelijke richtlijnen waaraan een schooldirecteur zich moet houden om extra verlof te geven. Indien er een ongeoorloofd verzuim is, is de directeur bij wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.  

Het geven van toestemming verloopt via vaste stappen. Deze zijn in mei 2017 vastgesteld door Aves, stichting voor Primair Onderwijs. Een directeur is bij het geven van verlof verplicht zich aan deze stappen te houden. 

Formulier verlof aanvragen:

Formulier Verlof