Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad van de Keerkring bestaat uit twee ouders, twee personeelsleden en de directie. De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. Onze medezeggenschapsraad vergadert vier keer per jaar. De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot bijvoorbeeld de
volgende onderwerpen:
• Onderhoud en verbouwing van het schoolgebouw
• Schoolplan, jaarplan en jaarverslag
• Veiligheid en gezondheid in en om de school
• Fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school

Dit schooljaar bestaat onze medezeggenschapsraad uit de volgende personen:

– juf Ingrid (voorzitter)

– meester Martijn (notulist)

– Yousra Boundati (ouder)

– Nycoletta Fülöp (ouder)

– Esther Smit (directie)

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

– 29-11-2021

– 20-01-2022

– 23-03-2022

– 09-06-2022

‘De beste beweging maak je samen!’