Het team van De Keerkring vindt het fijn als ouders betrokken zijn bij het naar school gaan van hun kind. Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de eigen achtergrond en cultuur van de ouders. We zien graag dat ouders hun kinderen naar school brengen, zodat het mogelijk is om kennis te maken met de teamleden en als het nodig is even te overleggen. 

 

U bent van harte welkom om even te kijken in de school. 

 

Als team zorgen we tijdens het schooljaar voor een aantal vaste activiteiten om contact met ouders te hebben. Ieder jaar verzorgen we een informatiemoment, hierin leggen we uit hoe het onderwijs in de groep van uw kind en onze school eruit ziet.
Daarnaast is er 2 keer per jaar een rapport waarover we met ouders een gesprek voeren over. Tussendoor bent u van harte welkom om vragen te stellen of komt de leerkracht naar u mocht het nodig zijn. Graag wel na schooltijd. 

 

Verder besteden we aandacht aan het samen afsluiten van onze thema’s. Kinderen laten dan dingen zien, horen. We spelen toneel en zingen of dansen met z’n allen. Hierbij nodigen we ouders altijd van harte uit! 

 

Ook bij cultuur specifieke activiteiten willen we ouders zoveel mogelijk mee laten genieten. Bij de opening van het Sinterklaasfeest, de afsluiting van het winterfeest en de Koningsspelen zorgen we voor een programma waarbij ouders van harte welkom zijn.