De Vreedzame school 

De Vreedzame School is méér dan een lesmethode. Het is een filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het team. Daarom hebben de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal  De Kleine Beer een tweejarig invoeringsprogramma gevolgd. 

Elk week is er een expliciete les of activiteit rondom sociale competenties op de overige dagen wordt er geoefend 

 

Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten. Omdat De Keerkring ervan is overtuigd dat onderwijs óók betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’ zijn wij gestart met De Vreedzame School. 

 

Op onze school hebben wij samen een grondwet gemaakt. Er zijn een vijf-tal afspraken waar wij ons allemaal aan houden. Een grote versie van de grondwet vindt u hier: Grondwet

 

Leerling mediatie 

Elk jaar wordt een aantal leerlingen getraind als mediator. Alle leerlingen van de school hebben dan de lessen van blok 5 over mediatie gehad. Iedereen weet dus al min of meer wat mediatie inhoudt. De leerlingmediatoren komen uit groep 8, en solliciteren naar de taak van mediator. 

Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje. Ook gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen 

 

Voor thuis 

Wij proberen thuis te informeren over De Vreedzame School zodat u als ouder op de hoogte bent van de inhoud van de lessen en activiteiten. In de onze nieuwsbrief “De Keerkringel” wordt elk nieuw blok aandacht geschonken aan De Vreedzame School 

Ezijn ook Kletskaarten die met de kinderen mee naar huis gaan of door de leerkracht worden verstuurd om ouders met hun kind in gesprek te brengen over de inhoud van het lesblok 

Ook zijn ouders aanwezig bij belangrijke ‘Vreedzame School-momenten’, zoals de uitreiking van de mediatordiploma’s.  

Een voorbeeld van een kletskaart vind u hier: 

https://devreedzame.school/images/dvs/deelnemers_domein_2.0/basisonderwijs/kletskaarten/kletskaart_groep3_blok1.pdf